Contact salesGet started

Khởi nghiệp

Ảnh đại diện ecomvni

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p5

Mở quán cà phê 2024 này? Có vẻ như không còn là cụm từ "hot" nếu so sánh với tiền…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p4

Lẽ ra bài này còn phải viết trước nhất, nhưng thực tế là lúc đó mình cũng chưa nhận ra…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p3

Đây được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh. Cho dù bạn có làm trên lĩnh…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p2

Sau khi đã có những kiến thức nhất định, vấn đề nhân sự đã tàm tạm, vốn đã tương đối…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Bạn còn trẻ và đầy nhiệt huyết? Bạn có “máu” kinh doanh? Bạn khao khát làm chủ? Mở 1 cửa…
Xem chi tiết

Để lại thông tin

Để lại thông tin

Để lại thông tin