Contact salesGet started

Khởi nghiệp

Hành trình khởi nghiệp của tôi

"Tôi viết ra những bài này mục đích chính là để lưu giữ những kỷ niệm và bài học trong tuổi trẻ lập nghiệp đầy nhiệt huyết và cũng có cả những dại khờ của mình. Mọi thông tin, đánh giá trong đây đều là những trải nghiệm và góc nhìn cá nhân. Tôi không có ý định dạy bảo hay khuyên nhủ ai điều gì. Nếu 1 bạn nào đó đọc được, hy vọng từ những trải nghiệm của tôi có thể giúp ích gì đó cho các bạn trong con đường lập nghiệp đầy chông gai và thách thức."

Gà - EcomVNI

Mở quán cà phê

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p4

Lẽ ra bài này còn phải viết trước nhất, nhưng thực tế là lúc đó mình cũng chưa nhận ra…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p3

Đây được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh. Cho dù bạn có làm trên lĩnh…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p2

Sau khi đã có những kiến thức nhất định, vấn đề nhân sự đã tàm tạm, vốn đã tương đối…
Xem chi tiết
Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Kinh nghiệm mở quán Cà phê p1

Bạn còn trẻ và đầy nhiệt huyết? Bạn có “máu” kinh doanh? Bạn khao khát làm chủ? Mở 1 cửa…
Xem chi tiết
Xem tất cả

Để lại thông tin

Để lại thông tin

Để lại thông tin